Nhà thờ Guinée

50 đối tượng
bộ lọc

Guinée, Nzérékoré, Lola

Mệnh giá: catholic

Guinée, Boké, Fria

Guinée, Conakry

Mệnh giá: Eglise Protestante Assemblée de Dieu

Guinée, Kindia

Guinée, Nzérékoré, Guéckédou

Guinée, Kindia

Mệnh giá: protestant

Guinée, Conakry

Guinée, Conakry

Mệnh giá: jehovahs witness

Guinée

Guinée, Nzérékoré, Gamakone, village

Guinée, Conakry

Mệnh giá: pentecostal

Guinée, Faranah, Télékoro, village

Guinée, Faranah, Kissidougou

Mệnh giá: protestant

Guinée, Faranah, Kissidougou

Mệnh giá: protestant

Guinée, Conakry

Mệnh giá: catholic

Guinée, Conakry

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Guinée? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\