Nhà thờ Guyana

181 đối tượng
bộ lọc

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 71 or Little Massiah, village

Guyana, Alto Tacutu-Alto Esequibo, Rewa, village

Guyana, Alto Tacutu-Alto Esequibo, Annai, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, East Berbice-Corentyne, Number 78 Eliza and Mary, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 54 Village, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, Grant 1803, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 34 or Tarlogie, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Cummings Park, village

Điện thoại: 2193804

Mệnh giá: pentecostal

Guyana, Pomeroon-Supenaam, L'Union, village

Mệnh giá: Full Gospel

Guyana, Demerara-Mahaica, Alexander Village, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 35 or Macedonia, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Vigilence, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 3 or Fyrish, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, Providence, village

Mệnh giá: methodist

Guyana, Pomeroon-Supenaam, Huist T'Dieren, village

Mệnh giá: presbyterian

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Guyana? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\