Nhà thờ Armenia

365 đối tượng
bộ lọc

Armenia, Tavush Province, Acharkut, village

Website: http://www.armeniapedia.org/

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia, Lori Province, Tumanyan, village

Armenia, Lori Province, Odzun, village

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia, Lori Province, Odzun, village

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia, Shirak Province, Jrapi, village

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia

Website: http://www.armeniapedia.org/

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia, Tavush Province, Ijevan

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia, Tavush Province, Noyemberian

Website: http://www.armeniapedia.org/

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia, Lori Province, Dsegh, village

Armenia, Aragatsotn Province, Yernjatap, village

Armenia, Aragatsotn Province, Oshakan, village

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia, Aragatsotn Province, Oshakan, village

Armenia, Yerevan

Website: http://www.virtualarmenia.am/

Mệnh giá: armenian apostolic

Armenia, Tavush Province, Ijevan

Armenia, Tavush Province, Aigehovit, village

Armenia, Shirak Province, Artik

Armenia, Vayots Dzor Province, Yeghegnadzor

Armenia

Website: http://www.armeniapedia.org/

Mệnh giá: armenian apostolic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Armenia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\