Nhà thờ trong thành phố Pula, Croatia

10 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Pula

Mệnh giá: catholic

Croatia, Pula, Sijanska cesta, 27

Croatia, Pula

Mệnh giá: catholic

Croatia, Pula

Mệnh giá: roman catholic

Croatia, Pula

Croatia, Pula

Mệnh giá: catholic

Croatia, Pula

Mệnh giá: evangelical

Croatia, Pula

Mệnh giá: roman catholic

Croatia, Pula

Mệnh giá: catholic

Croatia, Pula

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Pula, Croatia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\