Nhà thờ trong làng Desa Rambangaru, Indonesia

6 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Desa Rambangaru, village

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Desa Rambangaru, village

Mệnh giá: protestant

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Desa Rambangaru, village

Mệnh giá: protestant

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Desa Rambangaru, village

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Desa Rambangaru, village

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Desa Rambangaru, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Desa Rambangaru (Tỉnh Đông Nusa Tenggara), Indonesia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\