Nhà thờ trong thành phố Samarinda, Indonesia

35 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Mệnh giá: catholic

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Mệnh giá: protestant

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: https://id.wikipedia.org/

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Mệnh giá: protestant

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Samarinda (East Kalimantan), Indonesia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\