Nhà thờ Iceland

357 đối tượng
bộ lọc

Iceland, Akranes

Website: http://akraneskirkja.is

Mệnh giá: lutheran

Iceland, Siglufjörður

Iceland, Blönduós

Iceland, Álftanes, village

Mệnh giá: lutheran

Iceland, Borgarnes

Iceland, Borgarnes, Brattagata, 8

Iceland, Blönduós

Iceland, Kópavogur, Thangbakki, 5

Mệnh giá: lutheran

Iceland

Mệnh giá: protestant

Iceland, Kópavogur, Digranesvegur, 82

Mệnh giá: lutheran

Iceland, Djúpivogur, village

Iceland, Reykjanesbær

Mệnh giá: baptist

Iceland, Hafnarfjörður, Linnetsstigur, 6-8

Iceland, Stykkishólmur

Mệnh giá: protestant

Iceland, Stykkishólmur, Adalgata, 3a

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Iceland? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\