Nhà thờ Jersey

76 đối tượng
bộ lọc

Jersey, Saint Helier, Bleichstraße, 14

Jersey, Saint Helier, Belmont Road, 14

Mệnh giá: evangelical

Jersey, St Martin, village

Mệnh giá: catholic

Jersey, Gorey, village

Mệnh giá: anglican

Jersey, Saint Helier

Jersey, Saint Helier

Jersey, Saint Helier

Mệnh giá: baptist

Jersey, St Brélade, village

Jersey, St Brélade, village

Mệnh giá: evangelical

Jersey, Saint Helier

Jersey, St. John, village

Mệnh giá: anglican

Jersey, St. Lawrence, village

Jersey, St Martin, village

Jersey, Saint Helier

Mệnh giá: roman catholic

Jersey

Mệnh giá: anglican

Jersey, St Martin, village

Jersey, St Brélade, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Jersey? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\