Nhà thờ Kazakhstan

371 đối tượng
bộ lọc

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Bokeeva, 55A

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, Jambyl Region, Korday

Kazakhstan, Almaty

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, Almaty

Website: https://vk.com/

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, Almaty

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Nusupbekova, 190

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan

Mệnh giá: roman catholic

Kazakhstan, Astana, Weststrasse, 26

Website: http://www.katast.info/

Mệnh giá: catholic

Kazakhstan, Akmola Region, Shchuchinsk, Nuremberges, 2

Mệnh giá: catholic

Kazakhstan, Kyzylorda Region, Baikonur

Mệnh giá: russian orthodox

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Bakinskaia, 58

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Öskemen

Mệnh giá: orthodox

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Mametovoi, 15

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, Almaty Region, Шамалган

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Sarsenbaeva, 119А

Website: http://www.baptist.kz/

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Khusainova, 139

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Rozybakieva, 21

Mệnh giá: pagans

Kazakhstan, Almaty

Website: http://www.kazansky.kz/

Mệnh giá: orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kazakhstan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\