Nhà thờ Greenland

53 đối tượng
bộ lọc

Greenland

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Qeqertarsuatsiaat, village

Greenland, Qaanaaq

Greenland, Upernavik

Greenland, Ilulissat

Greenland, Nuuk, Rasmus Berthelsenip Aqqutaa, 2

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Sisimiut

Mệnh giá: lutheran

Greenland

Mệnh giá: catholic

Greenland, Paamiut

Greenland, Nuuk, Augo Lyngip Aqqutaa, 7

Website: http://ebenezer.gl

Mệnh giá: brethren

Greenland, Nuuk, H.J. Rinksvej, 47

Điện thoại: +299 539249

Mệnh giá: salvation army

Greenland

Website: https://www.facebook.com/

Mệnh giá: baptist

Greenland, Ilulissat

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Nanortalik

Greenland, Upernavik Kujalleq, village

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Qaqortoq, Skolevej, B-102

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Greenland? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\