Nhà thờ Greenland

53 đối tượng
bộ lọc

Greenland, Qaqortoq, Anders Olsensvej, B-952

Greenland, Nuuk

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Ilulissat, Nuisarianguaq, 14

Greenland, Ilulissat, Qupaloraarsuk, 22A

Điện thoại: +299 94 35 95

Mệnh giá: charismatic

Greenland, Nanortalik, Serratit, B-113

Greenland

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Napasoq, village

Greenland, Napasoq, village

Greenland, Uummannaq

Greenland, Kulusuk, village

Mệnh giá: protestant

Greenland, Maniitsoq

Greenland, Illorsuit, village

Mệnh giá: protestant

Greenland, Ittoqqortoormiut

Mệnh giá: protestant

Greenland, Sisimiut

Greenland, Sisimiut

Mệnh giá: pentecostal

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Greenland? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\