Nhà thờ trong thị trấn Aasiaat, Greenland

2 đối tượng
bộ lọc

Greenland, Aasiaat, Otto Rosingsvej, 2

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Aasiaat, Tipituup saqqaa, 11

Điện thoại: +299 89 21 69

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: charismatic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Aasiaat, Greenland? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\