Nhà thờ Kenya

1302 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Nairobi

Mệnh giá: pentecostal

Kenya, Kajiado County, Ngong, Kenya

Kenya, Nairobi

Mệnh giá: protestant

Kenya, Nairobi

Mệnh giá: anglican

Kenya, Nairobi

Mệnh giá: baptist

Kenya, Makueni, Wote

Mệnh giá: anglican

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Kenya, Baringo, Kabarnet

Kenya, Kiambu County, Kimende

Mệnh giá: protestant

Kenya, Nairobi

Kenya, Makueni, Mbooni, village

Mệnh giá: protestant

Giờ mở cửa: 8:00-1:00

Kenya, Makueni, Mbooni Mission, village

Kenya, Makueni, Wote

Mệnh giá: evangelical

Kenya, Machakos

Mệnh giá: evangelical

Kenya, Nairobi

Kenya, Baringo, Kabarnet

Mệnh giá: baptist

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kenya? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\