Nhà thờ trong thành phố Kisumu, Kenya

6 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Kisumu

Mệnh giá: seventh day adventist

Kenya, Kisumu

Mệnh giá: roman catholic

Giờ mở cửa: 24/7

Kenya, Kisumu

Mệnh giá: protestant

Giờ mở cửa: 24/7

Kenya, Kisumu

Mệnh giá: protestant

Kenya, Kisumu

Mệnh giá: evangelical

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kisumu, Kenya? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\