Nhà thờ Síp

572 đối tượng
bộ lọc

Síp, Pano Polemidia, village

Mệnh giá: orthodox

Síp, Strovolos

Mệnh giá: orthodox

Síp

Mệnh giá: orthodox

Síp, Kato Akourdaleia, village

Mệnh giá: greek orthodox

Síp

Mệnh giá: orthodox

Síp, Pera Chorio, village

Síp, Kato Moni, village

Mệnh giá: orthodox

Síp, Paralimni

Mệnh giá: orthodox

Síp, Dheneia, village

Mệnh giá: orthodox

Síp

Mệnh giá: orthodox

Síp, Nicosia

Mệnh giá: orthodox

Síp, Drousha, village

Mệnh giá: orthodox

Síp, Paphos

Mệnh giá: greek orthodox

Síp, Kallepeia, village

Mệnh giá: orthodox

Síp, Kallepeia, village

Síp, Famagusta

Síp, Dipkarpaz, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Síp? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\