Nhà thờ Jordan

12 đối tượng
bộ lọc

Jordan, Amman

Jordan, Amman

Mệnh giá: catholic

Jordan, Madaba, Ariha, village

Mệnh giá: greek orthodox

Jordan, Madaba

Mệnh giá: catholic

Jordan, Ajlun, Ajloun

Jordan, Ajlun, دبين, village

Mệnh giá: greek orthodox

Jordan, Madaba

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Jordan, Amman

Mệnh giá: catholic

Jordan, Ajlun, Ajloun

Jordan, Amman, Sweifieh

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Jordan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\