Nhà thờ Iraq

79 đối tượng
bộ lọc

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Nineveh, Mosul

Mệnh giá: catholic

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Erbil

Mệnh giá: catholic

Iraq, Nineveh, Keramlais, village

Mệnh giá: chaldean catholic

Iraq, Nineveh, Qaryat ash Shahid Yunis as Sabawi

Mệnh giá: Church of the East

Iraq, Nineveh, Qaraqosh

Mệnh giá: syriac orthodox

Iraq, Baghdad, Bagdad

Mệnh giá: catholic

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Nineveh, Mosul

Mệnh giá: chaldean catholic

Iraq, Nineveh, Kanisah, village

Iraq, Basra, العشار, village

Mệnh giá: catholic

Iraq, Nineveh, Khidr Ilyas, village

Mệnh giá: syriac catholic

Iraq, Erbil

Iraq, Erbil

Mệnh giá: chaldean catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Iraq? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\