Nhà thờ Lesotho

108 đối tượng
bộ lọc

Lesotho, Butha-Buthe

Lesotho, Qacha's Nek

Mệnh giá: catholic

Lesotho, Mokhotlong

Lesotho, Ha-Molibeli, village

Lesotho, Teyateyaneng

Mệnh giá: catholic

Lesotho, Mankoaneng, village

Mệnh giá: evangelical

Lesotho, Mafikeng, village

Lesotho, Maseru

Mệnh giá: evangelical

Lesotho, Mohale's Hoek

Mệnh giá: evangelical

Lesotho, Hlotse (Leribe), village

Lesotho, Quthing

Lesotho, Pitseng London

Lesotho, Pitseng London

Lesotho, Pontmain, village

Mệnh giá: roman catholic

Lesotho, Ramokholokotha, village

Mệnh giá: catholic

Lesotho, Ha Ralisieng, village

Mệnh giá: apostolic faith

Lesotho, Saint Monica's, village

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Lesotho? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\