Nhà thờ Luxembourg

314 đối tượng
bộ lọc

Luxembourg, Saeul, village

Mệnh giá: roman catholic

Luxembourg, Echternach

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Echternach

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Vianden

Mệnh giá: catholic

Luxembourg

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Luxembourg, Weiler-la-Tour, village, Rue du Schlammeste, 1A

Website: http://www.orthodoxia.lu/

Mệnh giá: greek orthodox

Luxembourg

Luxembourg, Bigonville, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Bascharage, village

Luxembourg, Hassel, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Mensdorf, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Hemstal, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Oberfeulen, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Dudelange

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Differdange

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Echternach

Mệnh giá: catholic

Luxembourg

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Luxembourg? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\