Nhà thờ Luxembourg

314 đối tượng
bộ lọc

Luxembourg, Dernier Sol, 70-72

Luxembourg

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Luxembourg, Wiltz

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Linger, village, Rue de la Liberation, 12A

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Marnach, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Lieler, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg

Mệnh giá: catholic

Luxembourg

Luxembourg, Echternach

Mệnh giá: catholic

Luxembourg

Website: http://www.sacre-coeur.lu/

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Leudelange, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Eselborn, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Oberkorn, village

Luxembourg, Kahler, village

Luxembourg, Schlossstrasse, 20

Luxembourg

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Pétange, village

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Luxembourg? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\