Nhà thờ Liechtenstein

19 đối tượng
bộ lọc

Liechtenstein, Schaanerstrasse, 22

Website: http://www.luth-kirche.li

Mệnh giá: lutheran

Liechtenstein, Vaduz, Sankt Florinsgasse, 1

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Liechtenstein, Balzers, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Liechtenstein, Schaan, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Liechtenstein, Balzers, village

Liechtenstein, Gamprin, village

Liechtenstein, Balzers, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Liechtenstein, Triesen, village

Mệnh giá: roman catholic

Liechtenstein, Triesen, village, Dorfstrasse, 60

Mệnh giá: roman catholic

Liechtenstein, Sankt Josefsgasse, 11

Mệnh giá: catholic

Liechtenstein, Triesen, village

Mệnh giá: roman catholic

Liechtenstein, Bendern, village

Liechtenstein, Triesenberg, village, Bergstrasse, 3

Mệnh giá: roman catholic

Liechtenstein, Fürst-Franz-Josef-Strasse, 9

Website: http://www.kirchefl.li

Mệnh giá: protestant

Liechtenstein, Balzers, village

Mệnh giá: roman catholic

Liechtenstein, Malbunstrasse, 2

Mệnh giá: catholic

Liechtenstein, Balzers, village

Mệnh giá: catholic

Liechtenstein, Schaan, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Liechtenstein? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\