Nhà thờ Algérie

23 đối tượng
bộ lọc

Algérie, Annaba

Mệnh giá: catholic

Algérie, Oran, El Ansser, village

Algérie, Tlemcen, Hennaya

Algérie, Médéa, Tibhirine, village

Mệnh giá: roman catholic

Algérie, Algiers, Hydra

Mệnh giá: catholic

Algérie, Tizi Ouzou, Khansous, village

Algérie, Algiers, Rahmania, village

Algérie, Ouargla

Algérie, Algiers, Sidi Moussa

Algérie, Oran

Algérie, Blida

Algérie

Mệnh giá: catholic

Algérie, Aïn Defla, El Attaf

Mệnh giá: catholic

Algérie, Ghardaia

Mệnh giá: catholic

Algérie, Algiers, Sidi M'Hamed

Mệnh giá: catholic

Algérie, Blida, Boufarik

Mệnh giá: catholic

Algérie, Algiers, Bologhine Ibnou Ziri

Website: http://eglise-catholique-algerie.org/

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Algérie? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\