Nhà thờ Madagascar

595 đối tượng
bộ lọc

Madagascar, Atsinanana, Ambodibakoly, village

Mệnh giá: pentecostal

Madagascar, Atsinanana, Ambodibakoly, village

Mệnh giá: anglican

Madagascar, Itasy, Ambodimanga, village

Mệnh giá: roman catholic

Madagascar, Itasy, Miarinarivo

Madagascar, Atsinanana, Ilaka Est, village

Madagascar, Itasy, Miarinarivo

Madagascar, Itasy, Soavinandriana

Madagascar, Atsinanana, Toamasina

Mệnh giá: catholic

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Mananjary

Mệnh giá: catholic

Madagascar, Diana, Antsiranana

Mệnh giá: roman catholic

Madagascar, Bongolava, Tsiroanomandidy

Mệnh giá: roman catholic

Madagascar, Atsinanana, Toamasina

Mệnh giá: roman catholic

Madagascar, Amoron'i Mania, Ambositra

Mệnh giá: catholic

Madagascar, Atsinanana, Ambila Lemaitso, village

Mệnh giá: roman catholic

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Ambohimanga du Sud, village

Madagascar, Analamanga, Maromizaha, village

Mệnh giá: roman catholic

Madagascar

Mệnh giá: roman catholic

Madagascar, Sofia, Antsakabary, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Madagascar? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\