Nhà thờ trong thị trấn Baja, Hungary

16 đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: serbian orthodox

Hungary, Great Plain and North, Baja, Kadar utca, 5

Website: http://baptista.hu/

Mệnh giá: baptist

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: reformed

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja, Rudnay utca, 4

Mệnh giá: orthodox

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: serbian orthodox

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Baja, Szechenyi Istvan utca, 16

Mệnh giá: lutheran

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Baja (Great Plain and North), Hungary? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\