Nhà thờ trong thị trấn Battonya, Hungary

7 đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Battonya, Hosok tere, 1

Điện thoại: +36 68 456070

Website: http://plebaniabattonya.hu

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Battonya

Mệnh giá: greek catholic

Hungary, Great Plain and North, Battonya, Hunyadi Janos utca, 42

Mệnh giá: romanian orthodox

Hungary, Great Plain and North, Battonya, Hunyadi Janos utca, 56

Mệnh giá: serbian orthodox

Hungary, Great Plain and North, Battonya, Hunyadi Janos utca, 56

Mệnh giá: serbian orthodox

Hungary, Great Plain and North, Battonya, Hunyadi Janos utca, 68

Mệnh giá: reformed

Hungary, Great Plain and North, Battonya, Hunyadi Janos utca, 42

Mệnh giá: romanian orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Battonya (Great Plain and North), Hungary? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\