Nhà thờ trong thị trấn Berettyóújfalu, Hungary

6 đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Berettyóújfalu, Kerekes Gyula utca, 18

Mệnh giá: jehovahs witness

Hungary, Great Plain and North, Berettyóújfalu

Website: http://turistautak.hu/

Mệnh giá: baptist

Hungary, Great Plain and North, Berettyóújfalu

Website: http://turistautak.hu/

Hungary, Great Plain and North, Berettyóújfalu

Hungary, Great Plain and North, Berettyóújfalu

Mệnh giá: roman catholic

Hungary, Great Plain and North, Berettyóújfalu

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Berettyóújfalu (Great Plain and North), Hungary? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\