Nhà thờ Cộng hòa Macedonia

381 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: http://www.ohridinfo.com

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kalauzlija, village

Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Debreshte, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Kuchkovo, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Kuchkovo, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Leshok, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Bogdevo, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Kuchkovo, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Kuchkovo, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Falishe, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Preod, village

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kokino, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Cộng hòa Macedonia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\