Nhà thờ trong thành phố Ohrid, Cộng hòa Macedonia

21 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: http://www.ohridinfo.com

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Điện thoại: +389 77 899 580

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mệnh giá: orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Ohrid (Southwestern Region), Cộng hòa Macedonia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\