Nhà thờ Malawi

241 đối tượng
bộ lọc

Malawi, Nsanje, Kalupsa, village

Mệnh giá: evangelical

Giờ mở cửa: sunrise-sunset

Malawi, Rumphi, Nkombezi TC, village

Malawi, Chikwawa, Chilumpha, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Lilongwe

Mệnh giá: anglican

Malawi, Nsanje, Makhapa, village

Mệnh giá: baptist

Giờ mở cửa: sunrise-sunset

Malawi, Chikwawa, Jana, village

Malawi, Blantyre

Mệnh giá: lutheran

Malawi, Blantyre

Malawi, Nsanje, Makhanga

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Salima

Malawi, Jana, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Nsanje, Chisamba 1, village

Mệnh giá: protestant

Malawi, Blantyre

Malawi, Chikwawa, Kanyimbiri, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Zomba, Domasi

Malawi, Nsanje, Chitseko, village

Malawi, Nsanje, Thamison, village

Mệnh giá: evangelical

Giờ mở cửa: week 1-53/2 Fr 09:00-12:00; week 2-52/2 We 09:00-12:00

Malawi, Nsanje, Chisamba 1, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Malawi? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\