Nhà thờ Malta

222 đối tượng
bộ lọc

Malta, Qrendi, village

Mệnh giá: catholic

Malta, St. Paul's Bay

Mệnh giá: catholic

Malta, St. Paul's Bay

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Ħal Kirkop, village

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Gozo, Għajnsielem, village

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Gozo, Għajnsielem, village

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Valletta

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Mdina

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Lija, village

Website: http://www.lijaparish.com

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Marsa, village

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Paola

Malta, Mellieha, village

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Mosta

Mệnh giá: catholic

Malta

Mệnh giá: catholic

Malta, Valletta

Mệnh giá: roman catholic

Malta, Mellieha, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Malta? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\