Nhà thờ Mauritius

83 đối tượng
bộ lọc

Mauritius, Port Louis

Mauritius, Port Louis

Mauritius, Flacq, Centre de Flacq

Mệnh giá: catholic

Mauritius, Rivière du Rempart, Grand Baie

Mauritius, Port Louis

Mauritius, Grand Port, Rose Belle, village

Mệnh giá: catholic

Mauritius, Port Louis

Mauritius, Plaines Wilhems, Quatre Bornes

Mệnh giá: roman catholic

Mauritius, Port Louis

Mệnh giá: roman catholic

Mauritius, Flacq, Bel Air, village

Mệnh giá: catholic

Mauritius, Plaines Wilhems, Quatre Bornes

Mauritius, Pamplemousses

Mauritius, Plaines Wilhems, Quatre Bornes

Mauritius, Plaine Magnien, village

Mauritius, Savanne, Souillac, village

Mauritius, Plaines Wilhems, Beau Bassin-Rose Hill

Mauritius, Savanne, Surinam

Mauritius, Grand Port, Mahebourg

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Mauritius? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\