Nhà thờ Israel

292 đối tượng
bộ lọc

Israel

Mệnh giá: assyrian

Israel, North District, Tabgha, village

Israel

Mệnh giá: catholic

Israel, Jerusalem District, Jerusalem

Israel

Mệnh giá: armenian apostolic

Israel

Website: http://www.seetheholyland.net/

Mệnh giá: catholic

Israel, North District, Korazim, village

Mệnh giá: catholic

Israel

Mệnh giá: russian orthodox

Israel, North District, Akko

Israel, Tel Aviv District, Tel Aviv

Israel, Jerusalem District, Jerusalem

Israel, Jerusalem District, Jerusalem

Israel, שבטי ישראל, 46

Mệnh giá: romanian orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Israel? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\