Nhà thờ Oman

15 đối tượng
bộ lọc

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Al Ghubra

Mệnh giá: catholic

Oman, Al Batinah North, Sohar

Mệnh giá: roman catholic

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Al Ghubra

Mệnh giá: catholic

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Al Batinah North, Sohar

Mệnh giá: orthodox

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Al Ghubra

Mệnh giá: mixed

Oman, Muscat

Mệnh giá: roman catholic

Oman

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Oman? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\