Nhà thờ trong làng Harmelen, Hà Lan

4 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Utrecht, Harmelen, village, Dorpsstraat, 183

Hà Lan, Utrecht, Harmelen, village

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Utrecht, Harmelen, village

Website: http://www.sintbavoharmelen.nl/

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Utrecht, Harmelen, village

Mệnh giá: protestant

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Harmelen (Utrecht), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\