Nhà thờ trong làng Heenweg, Hà Lan

2 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Heenweg, village

Website: http://www.egbertuslambertus.nl

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, South Holland, Heenweg, village

Mệnh giá: protestant

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Heenweg (South Holland), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\