Nhà thờ trong thành phố Heerlen, Hà Lan

12 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Website: http://www.rksintjoseph.nl

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Website: http://www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen, Laanderstraat, 33

Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Website: http://www.parcimstenrade.nl/

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Hà Lan, Limburg, Heerlen

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Limburg, Heerlen, Beersdalweg, 62

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Heerlen (Limburg), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\