Nhà thờ trong làng Holten, Hà Lan

2 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Overijssel, Holten, village

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Overijssel, Holten, village, Kerkplein, 1

Mệnh giá: protestant

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Holten (Overijssel), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\