Nhà thờ trong thị trấn Hoofddorp, Hà Lan

12 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Website: http://www.pghoofddorp.nl

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: jehovahs witness

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: jehovahs witness

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Website: http://www.dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl

Mệnh giá: mennonite

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp, Kruislaan, 52

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Mệnh giá: protestant

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Hoofddorp (North Holland), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\