Nhà thờ trong thị trấn Landsmeer, Hà Lan

3 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, North Holland, Landsmeer

Website: http://www.pglandsmeer.nl

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, North Holland, Landsmeer

Mệnh giá: Iglesia Ni Christo

Hà Lan, North Holland, Landsmeer

Website: http://www.deschaapskooilandsmeer.nl

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Landsmeer (North Holland), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\