Nhà thờ trong thị trấn Leiderdorp, Hà Lan

9 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp, Hoge Rijndijk, 18

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp, Hoofdstraat, 73

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp

Mệnh giá: evangelical

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp, Hoofdstraat, 19

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp, Van Poelgeestlaan, 2

Điện thoại: 071-5890259

Website: http://www.pgleiderdorp.nl/

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp

Mệnh giá: reformed

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Leiderdorp (South Holland), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\