Nhà thờ trong làng Odijk, Hà Lan

3 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Utrecht, Odijk, village, Zeisterweg, 34

Website: http://www.pknodijk.nl/

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Utrecht, Odijk, village, Sint Nicolaaslaan, 1

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Utrecht, Odijk, village, Fahlenkamp, 34

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Odijk (Utrecht), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\