Nhà thờ Lào

14 đối tượng
bộ lọc

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Mệnh giá: catholic

Lào

Mệnh giá: evangelical

Lào, Khammuane, Thà Khẹt

Mệnh giá: catholic

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào

Mệnh giá: catholic

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Mệnh giá: evangelical

Lào, Chăm-pa-sắc, Pakxe

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Mệnh giá: catholic

Lào, Chăm-pa-sắc, Pakxe

Mệnh giá: catholic

Lào, Vientiane Prefecture, Oupmoung, village

Mệnh giá: evangelical

Lào, Savannakhet, Kaysone Phomvihane

Lào, Chăm-pa-sắc, Phanome, village

Lào, Savannakhet, Kaysone Phomvihane

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Lào? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\