Nhà thờ Papua New Guinea

111 đối tượng
bộ lọc

Papua New Guinea, Western Highlands, Kagamuga, village

Papua New Guinea, Bougainville, Hahela, village

Mệnh giá: catholic

Papua New Guinea, Hela, Tari

Papua New Guinea

Mệnh giá: catholic

Papua New Guinea, Western, Daru

Papua New Guinea

Mệnh giá: protestant

Papua New Guinea

Papua New Guinea

Papua New Guinea, Western Highlands, Mount Hagen

Papua New Guinea, Western, Daru

Papua New Guinea

Mệnh giá: catholic

Papua New Guinea

Mệnh giá: catholic

Papua New Guinea

Papua New Guinea, East Sepik, Maprik

Mệnh giá: pentecostal

Papua New Guinea, Border Central-NCD, Port Moresby

Mệnh giá: anglican

Papua New Guinea, Eastern Highlands, Goroka

Mệnh giá: catholic

Papua New Guinea, Milne Bay, Tupuana, village

Papua New Guinea, New Ireland, Umbukul, village

Mệnh giá: united church

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Papua New Guinea? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\