Nhà thờ trong thành phố Warszawa, Ba Lan

271 đối tượng
bộ lọc

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Dereniowa, 12

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Stanislawa Wojciechowskiego, 32

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Ksiedza Juliana Chroscickiego, 35

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Danielle Mitterrand Boulevard, 31

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Ksiedza Kanonika Henryka Slojewskiego, 19

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Przy Bazantarni, 3

Điện thoại: +48 22 6485911

Website: http://blwlad.website.pl/

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Rybaltow, 25

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Posag 7 Panien, 4

Mệnh giá: jehovahs witness

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Jalan Tukad Badung XX, 67a

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Generala Kazimierza Sosnkowskiego, 34

Điện thoại: +48 22 662 64 02

Website: http://swjozefa.pl/

Mệnh giá: roman catholic

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Krakowiakow, 17

Điện thoại: +48 22 868 14 70

Website: http://jw.org/

Mệnh giá: jehovahs witness

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Pulawska, 434

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Ksiedza Prymasa Augusta Hlonda, 1

Website: http://www.swiatynia.pl/

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Swietej Rodziny, 1

Điện thoại: +48 22 6622323

Website: http://www.swrodzina.pl

Mệnh giá: roman catholic

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Franciszka Zwirki i Stanislawa Wigury, 1

Mệnh giá: nondenominational

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Warszawa (Masovian Voivodeship), Ba Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\