Nhà thờ Kosovo

75 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Gjilan (06), Letnicë, village

Mệnh giá: catholic

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo, District of Prishtina (01), Janjevë

Mệnh giá: catholic

Kosovo, District of Prishtina (01), Podujevë

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo, Region of Gjakova, Gjakova

Mệnh giá: orthodox

Kosovo, District of Gjilan (06), Kamenicë

Kosovo, Region of Gjakova, Gjakova

Mệnh giá: catholic

Kosovo, Region of Gjakova, Novosellë e Epërme, village

Mệnh giá: roman catholic

Kosovo, District of Peja (03), Kosh, village

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo, District of Mitrovica (02), Skënderaj

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo, District of Prishtina (01), Graçanicë

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo, District of Peja (03), Peje

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo, District of Gjilan (06), Shushtë, village

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo, District of Mitrovica (02), Uglarë, village

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo

Mệnh giá: serbian orthodox

Kosovo, District of Peja (03), Istog

Mệnh giá: serbian orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kosovo? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\