Nhà thờ Cộng hòa Dân chủ Congo

799 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Mệnh giá: evangelical

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Mệnh giá: baptist

Cộng hòa Dân chủ Congo, Upper Uele, Mbengu, village

Mệnh giá: roman catholic

Cộng hòa Dân chủ Congo, Mai-Ndombe, Ibamba, village

Mệnh giá: roman catholic

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Mệnh giá: Eglise Protestante

Cộng hòa Dân chủ Congo, Maniema, Kindu

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tshopo, Kisangani

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Dân chủ Congo, Lualaba, Kolwezi

Cộng hòa Dân chủ Congo, Upper Uele, Dungu

Mệnh giá: roman catholic

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Mệnh giá: Eglise Protestante

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Mệnh giá: evangelical

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Équateur, Malanga, village

Mệnh giá: roman catholic

Cộng hòa Dân chủ Congo, South Kivu, Milanga, village

Mệnh giá: methodist

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Cộng hòa Dân chủ Congo, North Kivu, Walikale

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Cộng hòa Dân chủ Congo? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\