Nhà thờ trong thị trấn Chitose, Nhật Bản

2 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Hokkaido, Chitose

Website: http://www.hokkai-net.jp/

Mệnh giá: protestant

Nhật Bản, Hokkaido, Chitose

Website: https://catholic-chitose.jimdo.com/

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Chitose (Hokkaido), Nhật Bản? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\