Nhà thờ trong thành phố Ōme, Nhật Bản

4 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Tokyo, Ōme

Nhật Bản, Tokyo, Ōme

Mệnh giá: protestant

Nhật Bản, Tokyo, Ōme

Website: http://f.o-bc.net/

Nhật Bản, Tokyo, Ōme

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Ōme (Tokyo), Nhật Bản? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\