Nhà thờ trong thành phố Hino, Nhật Bản

4 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Mệnh giá: catholic

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Điện thoại: 042-593-5393

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Nhật Bản, Tokyo, Hino

Mệnh giá: 日本ルーテル教団

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Hino (Tokyo), Nhật Bản? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\