Nhà thờ trong thị trấn Caracal, Romania, Romania

8 đối tượng
bộ lọc

Romania, Olt, Caracal, Romania

Mệnh giá: orthodox

Romania, Olt, Caracal, Romania

Mệnh giá: orthodox

Romania, Olt, Caracal, Romania

Mệnh giá: pentecostal

Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Parangului, 2 A

Mệnh giá: orthodox

Romania, Olt, Caracal, Romania

Mệnh giá: orthodox

Romania, Olt, Caracal, Romania

Mệnh giá: orthodox

Romania, Olt, Caracal, Romania

Mệnh giá: seventh day adventist

Romania, Olt, Caracal, Romania

Mệnh giá: protestant

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Caracal, Romania (Olt), Romania? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\